Mono-White Aggro

Archetype: Mono-White Aggro
Format: Standard

Deck

2x Valorous Stance

Valorous Stance

1x Chaplain of Alms // Chapel Shieldgeist

Chaplain of Alms // Chapel Shieldgeist

3x Cave of the Frost Dragon

Cave of the Frost Dragon

3x Sungold Sentinel

Sungold Sentinel

3x Intrepid Adversary

Intrepid Adversary

18x Plains

Plains

2x Guardian of Faith

Guardian of Faith

3x Adeline, Resplendent Cathar

Adeline, Resplendent Cathar

4x Hopeful Initiate

Hopeful Initiate

2x Eiganjo, Seat of the Empire

Eiganjo, Seat of the Empire

4x Luminarch Aspirant

Luminarch Aspirant

1x Emeria's Call // Emeria, Shattered Skyclave

Emeria's Call // Emeria, Shattered Skyclave

4x Thalia, Guardian of Thraben

Thalia, Guardian of Thraben

2x The Wandering Emperor

The Wandering Emperor

3x Usher of the Fallen

Usher of the Fallen

1x Ollenbock Escort

Ollenbock Escort

4x Elite Spellbinder

Elite Spellbinder

Sideboard

2x Skyclave Apparition

Skyclave Apparition

Skyclave Apparition
2x Lion Sash

Lion Sash

Lion Sash
1x Sungold Sentinel

Sungold Sentinel

Sungold Sentinel
4x Portable Hole

Portable Hole

Portable Hole
2x March of Otherworldly Light

March of Otherworldly Light

March of Otherworldly Light
4x Dawnbringer Cleric

Dawnbringer Cleric

Dawnbringer Cleric