Mono White Aggro

Mono White Aggro

Archetype: Mono-White Aggro
Format: Standard

Deck

Hopeful Initiate
Hopeful Initiate
Hopeful Initiate
Hopeful Initiate
Usher of the Fallen
Usher of the Fallen
Usher of the Fallen
Usher of the Fallen
Intrepid Adversary
Intrepid Adversary
Intrepid Adversary
Intrepid Adversary
Luminarch Aspirant
Luminarch Aspirant
Luminarch Aspirant
Luminarch Aspirant
Thalia, Guardian of Thraben
Thalia, Guardian of Thraben
Thalia, Guardian of Thraben
Thalia, Guardian of Thraben
Adeline, Resplendent Cathar
Adeline, Resplendent Cathar
Adeline, Resplendent Cathar
Elite Spellbinder
Elite Spellbinder
Elite Spellbinder
Elite Spellbinder
Reidane, God of the Worthy Valkmira, Protector's Shield
Reidane, God of the Worthy Valkmira, Protector's Shield
Legion Angel
Valorous Stance
Valorous Stance
The Wandering Emperor
The Wandering Emperor
The Wandering Emperor
The Wandering Emperor
Cave of the Frost Dragon
Cave of the Frost Dragon
Cave of the Frost Dragon
Crawling Barrens
Crawling Barrens
Crawling Barrens
Eiganjo, Seat of the Empire
Eiganjo, Seat of the Empire
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains

Sideboard

4x Brutal Cathar Brutal Cathar Moonrage Brute
3x Guardian of Faith Guardian of Faith
3x Legion Angel Legion Angel
1x March of Otherworldly Light March of Otherworldly Light
3x Skyclave Apparition Skyclave Apparition
1x Valorous Stance Valorous Stance