mono-white mid

mono-white mid

Archetype: Mono-White Midrange
Format: Standard

Deck

Ambitious Farmhand Seasoned Cathar
Ambitious Farmhand Seasoned Cathar
Ambitious Farmhand Seasoned Cathar
Ambitious Farmhand Seasoned Cathar
Loran of the Third Path
Loran of the Third Path
Loran of the Third Path
Serra Paragon
Serra Paragon
Lay Down Arms
Lay Down Arms
Lay Down Arms
Destroy Evil
Destroy Evil
Ossification
Ossification
Ossification
Ossification
Reckoner Bankbuster
Reckoner Bankbuster
Reckoner Bankbuster
Reckoner Bankbuster
White Sun's Twilight
The Restoration of Eiganjo Architect of Restoration
The Restoration of Eiganjo Architect of Restoration
Wedding Announcement Wedding Festivity
Wedding Announcement Wedding Festivity
Wedding Announcement Wedding Festivity
Wedding Announcement Wedding Festivity
The Wandering Emperor
The Wandering Emperor
The Wandering Emperor
Elspeth Resplendent
Elspeth Resplendent
The Eternal Wanderer
The Eternal Wanderer
The Eternal Wanderer
Eiganjo, Seat of the Empire
Mirrex
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Plains
Roadside Reliquary
Roadside Reliquary
Roadside Reliquary
Roadside Reliquary

Sideboard

2x Depopulate Depopulate
2x Destroy Evil Destroy Evil
2x Farewell Farewell
1x Lay Down Arms Lay Down Arms
2x Phyrexian Vindicator Phyrexian Vindicator
2x Skrelv's Hive Skrelv's Hive
2x Sunset Revelry Sunset Revelry
1x The Stone Brain The Stone Brain
1x Unlicensed Hearse Unlicensed Hearse